Danh mục sản phẩm

Dây chuyền dược phẩm

Dây chuyền sản xuất viên hoàn

Liên hệ

Dây chuyền sản xuất viên nang mềm

Liên hệ

Dây chuyền rửa, sấy, chiết chất lỏng loại 10 ml

Liên hệ

Dây chuyền chiết chai

Liên hệ

Dây chuyền rửa sấy chiết và hàn ống ampoule

Liên hệ

Máy trộn bột chữ V

Liên hệ

Tủ sấy tuần hoàn khí nóng

Liên hệ

Lò nướng điện

Liên hệ

Máy dập viên thuốc

Liên hệ

Dây chuyền chiết Socola

Liên hệ

Máy tạo viên tròn

Liên hệ