Danh mục sản phẩm

Tăng cường sử dụng máy móc thiết bị Việt Nam trong đấu thầu các dự án lớn

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ra Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất trong công tác đấu thầu, trong đó nhấn mạnh vai trò đi đầu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Bộ trưởng yêu cầu rà soát tình hình thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu trong thời gian qua, báo cáo nhu cầu trong thời gian tới đối với các dự án đang và sẽ triển khai.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo việc nhập khẩu hợp lý, không gây tồn đọng. Đồng thời đăng ký nhu cầu sử dụng các loại hàng hóa trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội tham gia đấu thầu hoặc cung ứng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách thuế xuất nhập khẩu, chính sách đầu tư và thu hút đầu tư FDI hiện hành theo hướng tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất trong nước và hạn chế nhập siêu

55

Tin khuyến mại khác

Cách đọc nhãn bao bì thực phẩm

Triển lãm Chinamac Fair 2010 hút khách tham quan

Hơn 2.000 lượt khách tham quan Chinamac Fair 2010

Ý kiến của bạn